Verkopen

Verkoop

 
 
 

Na de kennismaking lopen wij samen met u door uw woning om te kijken wat de woning te bieden heeft.

Hierbij wordt onder andere gekeken naar de staat van onderhoud, afwerking en andere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke waardering van de verkoopprijs.

Onze bevindingen van de woning worden met u besproken evenals de te verwachten verkoopprijs.

Hieronder vindt u de verschillende stappen bij de te koopstelling van uw woning.

Wij verduidelijken elke punt afzonderlijk in een aparte paragraaf:

  • in de verkoop nemen
  • gepersonaliseerde verkoopsbrochure om de troeven van uw woning te benadrukken
  • etalage van kantoor met een raampresentatie
  • eigen website met duizenden bezoekers / potentiele kopers per maand
  • internetsites zoals Immoweb, Immovlan, Zimmo, …
  • opvallend makelaarsbord dat uw woning in the spotlight plaatst bij de lokale kopers
  • advertenties op BING en Google
  • promoties van panden via social media ads op facebook en instagram
  • bezichtigingen begeleiden
  • onderhandelingen voeren
  • koopovereenkomst maken
  • opvolging dossier en notarisafwikkeling
  • begeleiding bij overname nutsvoorzieningen en finale inspectie van de woning.

Contact

 

In verkoop nemen van uw pand :

Bij de te koopstelling van uw pand zal u een bemiddelingsopdracht bij verkoop voorgelegd worden waarin de voorwaarden zijn vermeld waaronder wij werken. Verder zal u worden gevraagd of er nog plannen beschikbaar zijn van uw woning en alle informatie die nuttig kan zijn voor het samenstellen van het verkoopdossier.

Er wordt een inlichtingenfiche opgemaakt waarin alle ruimten individueel worden beschreven. Tevens zullen er heel wat foto’s worden genomen die gebruikt worden voor de website en de verkoopbrochure.

Mocht uw woning een appartement betreffen dan zal u eveneens worden gevraagd de basisakte en het reglement van mede-eigendom beschikbaar te houden.

Op het ogenblik dat uw pand in de verkoop komt vragen wij alle wettelijk voorziene documenten met betrekking tot uw pand op zoals uittreksel uit de kadastrale legger, OVAM attest, stedelijke inlichtingenfiche en – indien van toepassing – uittreksel uit het  plannen- en vergunningenregister. Verder kunnen wij zorgen voor begeleiding bij het aanvragen van het EPC attest, keuring stookolietank, keuring elektrische installaties. 

Verkoopbrochure :

Ons kantoor zorgt voor een mooie verkoopbrochure van uw woning. Deze verkoopbrochure bestaat oa. uit een uitgebreide omschrijving van de woning met diverse foto’s en eventueel – indien beschikbaar – plattegronden met afmetingen van de woning.

Nadat de brochure door u is nagelezen en akkoord bevonden bieden wij deze aan potentiële kandidaat-kopers.

De brochure kan eveneens digitaal verzonden worden (in PDF formaat).

Contact

Bezichtigingen begeleiden : 

U wordt tijdig op de hoogte gebracht wanneer wij een bezichtiging hebben gepland. Het is mogelijk om een sleutel bij ons kantoor achter te laten. Indien wij in het bezit zijn van een sleutel melden wij eveneens wanneer er een bezichtiging gaat plaatsvinden.

De bezichtiging wordt altijd begeleid door iemand van ons kantoor. Deze bezichtigingen worden zowel overdag als in de vroege avonduren gepland. Er wordt de kandidaat-koper gewezen op de belangrijke aspecten van de woning; de makelaar toont discreet alle troeven van uw huis. Zijn verkoopverhaal inspireert en overtuigt de kandidaat-koper.

Contact

Onderhandelingen voeren : 

Kandidaat-kopers warm maken voor uw huis is één, hen over de streep halen om het te kopen, is al heel wat moeilijker. Efficiënt onderhandelen vraag psychologisch doorzicht en veel ervaring. Nochtans is het bepalend voor het succes van uw verkoop. 

Elke vorm van onderhandeling of bieding wordt met u besproken. U blijft immers altijd de ‘beslisser’ over uw eigen woning. Het is wel van belang dat u tijdens onderhandelingen goed bereikbaar bent om tot een soepele en vlotte transactie te komen.

Koopovereenkomst opmaken :

Indien er volledige overeenstemming over de prijs, aanvaarding en mogelijke voorwaarden wordt bereikt, zal er zo snel mogelijk door Limbo bvba een koopovereenkomst worden opgemaakt. Volgens de wet is alleen een schriftelijke koopovereenkomst geldig. Deze koopovereenkomst is bindend voor beide partijen.

In de koopovereenkomst staan oa. de aanvaardingsdatum, prijs en notariskeuze en alle wettelijke voorgeschreven bepalingen met betrekking tot de verkoop van uw pand. Veelal wordt er een opschortende voorwaarde voor verkrijging van financiering in hoofde van de koper opgenomen. Dit wil zeggen dat de koper niet gebonden is door deze overeenkomst wanneer hij niet kan beschikken over een gepaste financiering voor de koopsom binnen een welbepaalde termijn. Hij zal dit evenwel het bewijs moeten voorleggen van twee financiële instellingen dat geen hypothecaire lening kan worden verkregen. Op verzoek van Limbo bvba zal de koper, in het geval van het niet bekomen, deze inzage geven in een leningsdossier, en verbindt de koper zich ertoe via tussenkomst van Limbo bvba een kredietaanvraag in te dienen. 

Nadat de koopovereenkomst ondertekend is door beide partijen krijgen u en de kopende partij een kopie van de getekende koopovereenkomst. Het originele exemplaar van de koopovereenkomst verzenden wij naar de notaris. 

Van zodra de notaris klaar is met zijn dossier om de akte verlijden zal hij contact met u opnemen om de exacte datum en tijd voor eigendomsoverdracht aan u door te geven. 

Het is niet ongebruikelijk dat uw woning voor de financiering van de koper geschat wordt door een onafhankelijk taxateur. Normalerwijze zal deze erkend schatter contact met ons opnemen om  hiervoor een afspraak te maken.

Begeleiding bij overdracht nutsvoorzieningen en finale inspectie van de woning :

De kopers van uw woning hebben het recht om de woning, kort voor de notariële akte, deze van binnen en buiten nogmaals te inspecteren. Dit houdt in dat wij samen met de koper de woning nog eens doorlopen om te kijken of de woning zo wordt opgeleverd als is overeengekomen in de koopovereenkomst. 

Tijdens de eindinspectie worden de meterstanden opgenomen. Deze meterstanden worden op door ons meegebrachte formulieren genoteerd en worden via onze zorgen behandeld bij de respectieve nutsbedrijven. 

Notariële akte :

De juridische eigendomsoverdracht van uw woning vindt plaats bij de notaris. Hierbij zijn wij eveneens aanwezig.

 

Joris Van Schuylenbergh: 0496 166 339
Kristof Mallants: 0472 047 633